Wednesday, 21 March 2007

Radical Orthodoxy bibliografi

Radical Orthodoxy bibliografi (2007)

Namner endast nagra relevanta bocker har. For den intresserade rekomenderar jag hemsidorna nedan och framfor allt Smith’s bibliografi. Dessa bocker kan med fordel ses som en lost sammanbunden enhet med bibliografin om Emerging church. For er som tanker pa att skriva uppsatser pa teologen finns har mycket intressant att skriva om for den som vill lara sig lite mer om samtida teologiskt tankande.

Milbank, John; Pickstock, Catherine; Ward, Graham, A New Theology: Radical Orthodoxy (London,

Routledge, 1999) [Detta ar boken som startade det hela. En grupp unga teologer

samlades kring de redaktorerna under en konferens med samma titel som boken. Deras

bidrag kom sedan att tryckas. Vart att marka ar vidden av de olika artiklarnas innehall –

fran ekeonomi till sex till sprakfilosofi! Inledningen ar ofta referead till som en

kondencerad form av introduktion till de centrala ideerna i RO.]

Milbank, John, Theology and Social Theory (Oxford: Blackwell, 1990). [Som den ledande ideologen

bakom RO aterfinns de flesta ideerna redan i denna bok. Det ar en kritik av hur samtida,

inte minst Europeisk, teologi har givit efter for sekularismen. Teologers framsta

perspektiv ar inte teologiskt utan utgar fran beteendevetenskapliga monster istallet. En

skarp och i mangt och mycket valbehovlig kritik! Aven om jag inte alltid (eller valdigt sallan) haller med om argumenten sa haller jag med om analysen.]

Pickstock, Catherine, After Writing: On the Liturgical Consummation of Philosophy.

Smith, James, K.A. Introducing Radical Orthodoxy: Mapping a Post-Secular Theology. [Min favoritintroduktion till amnet. De forsta kapitlens orienteering i modern teologi ar vart att lasa aven for den som inte ar intresserad av RO. Boken ar skriven fran en protestantisk-reformert synvinkel vilket ocksa kommer fram i kritiken. Smith ar en valkommen rost i RO samtalet da de flesta antingen ar Romerskt Katolska eller hogkyrkligt Anglikanska]

Den basta bilbiografin till dags dato ar formodligen James K.A. Smiths pa:

http://www.calvin.edu/%7Ejks4/ro/robib.pdf

Har ar nagra relevanta hemsidor:

http://en.wikipedia.org/wiki/Radical_orthodoxy

http://www.theologyphilosophycentre.co.uk/

http://www.calvin.edu/~jks4/ro/ [James Smith’s hemsida]

http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=1994

http://www.firstthings.com/ftissues/ft0002/articles/reno.html [Artikel fran en bra Rommersk Katolsk tidsskrift]

No comments: